Pijnkliniek klik op foto

MIJN VERHAAL IN KORT

Sinds ik ziek ben geworden ben ik een heel ander iemand geworden.
In begin dat we getrouwd waren ging ik met veel plezier gaan werken ik werkte van 5 u in de ochtend tot soms 20u00 tot 22u00 in de avond ik werkte heel graag.
Heb in resteratiewerken gezeten ik was schrijnwerker,ik heb daar leren metsen dakbelegger alles kon je daar leren als je maar leergierig was.
Alles ging goed in ons leven vrouwtje werkte in de confectie verdiende daar niet veel maar deed het graag.
In 1984 konden wij ons een huisje kopen van mensen die aan scheiden waren het was nog niet afgewerkt maar dat kon ik zelf.We hebben het huis gekocht ik heb alles in orde gebracht voegen deuren gangen plafons steken klinkers leggen zelfs chauffage in geplaatst.
De eerste 2 jaar ging alles goed we konden het afbetalen in die tijd was 13 procent voor een lening en wij hadden geluk met de grote van ons huis konden we een sociale lening krijgen aan 10 procent wat nu nog zeer duur is.
Na 2 jaar begon de meserie pijn in de rug en been,in begin vonden ze niets pas een goed jaar later zagen ze dat het een zware mediane hernia was die er dringend uit moest mijn zenuw was bijna door en zou ik lam zijn geweest.
Het was een zware domper in ons leven ik kon niet meer gaan werken werd van ziekenfonds er afgegooid en krijg 33 procent van de rva.
Ik kon niet veel doen wat in huishouden helpen, en het was nipt om af te betalen met die medicatie er bij en artsen.
In 1999 dan heb ik een zware klop had ik ga het hier niet allemaal uitleggen mijn verhaal staat er ook op maar nu was ons huis juist afbetaald een jaar kunnen sparen,en dan is het geld door vensters en ramen gevlogen onderzoeken,raadplegingen ,operaties, discusdenervaties,medicatie,ziekenhuisrekeningen,dagklinieken het was niet te doen.
En nu terug niet van in augustus we kunnen het niet meer bol werken eerlijk,mijn vrouwke is thuisgebleven om mij te helpen ik kan niet meer van onder de voeten heb haar steeds van doen voor minste wat ik moet doen.
Ik heb nu nog zeer hevige pijn ondanks morfinepomp neurostimelator ik lig nog te bed en neem nog medicatie bij hoor en nog veel.heb meer dan 80%invalied en 16 zelfredzaamheid punten.

OVERZICHT OPNAMES OPERATIES

Dag kliniek opnames voor pompvulling enzv.... 318

Opname dagen ziekenhuis van operaties 129

Onder volledige narcose geweest 77

Discusdenervatie 17 maal uitgevoerd voor zenuwen te verbranden

Operatie's voor de rug en morfinepomp en stimulator 28

Facturen nu reeds betaald 132.888 euro van in begin 1999

HIER ZITTEN ALLE KOSTEN NIET IN.

Extra aandacht voor chronische pijn


4 op 10 Belgen lijden aan chronische pijn. Spijtig genoeg vinden velen van hen niet snel genoeg de specifieke hulp. Toch is het door de vergevorderde medische technologie mogelijk om chronische pijn te behandelen en patiŽnten een aangenamer leven te waarborgen. De International Association for the Study of Pain die in oktober de Internationale week tegen pijn organiseerde, moedigt patiŽnten met chronische pijn aan om de eerste cruciale stap te zetten naar hun arts of therapeut om zo hun pijnproblemen aan te pakken. De doelstellingen liggen niet zo zeer om de pijn totaal te onderdrukken, maar om een deskundige pijnbestrijding te bevorderen. Chronische pijnpatiŽnten krijgen naast hun pijn ook vaak te maken met sociale, economische en familiale problemen. Ze hebben het moeilijk om een normaal leven te leiden, vandaar hun neiging om zich te isoleren. Pijnbehandeling is dan ook een echte noodzaak. Het cruciale van een doeltreffende pijnbehandeling is echter communicatie. De patiŽnt moet gestimuleerd worden om zijn gevoelens te uiten, terwijl de arts moet leren om de pijn te (h)erkennen en erover moet durven praten met de patiŽnt. Indien je zelf last hebt van pijn, aarzel dan niet om eens langs te gaan bij je huisarts of specialist. Die zal je ook verdere informatie kunnen bezorgen over pijnbestrijding en patiŽntengroepen.

Hoe reageert de patiŽnt met chronische pijn?


Enkele citaten zijn hier op zijn plaats:"Zijn woorden geschikt om te beschrijven hoe pijn echt voelt? Woorden komen pas als het voorbij is, ze verwijzen alleen naar een herinnering, waardoor ze ofwel machteloos zijn, ofwel onwaar." Julian Barnes "In the land of pain." "Het vertrouwen in de medische beheersbaarheid van pijn verdoezelt de noodzaak om het lijden aan onbehandelbare pijnen een vorm te geven, medelijden te voelen, en voor elkaar te zorgen."Roel Nahuis De strijd tegen de pijn." Hieruit blijkt de moeilijke situatie van de pijnpatiŽnt, zowel medisch als psychologisch. Het is duidelijk dat dit allerlei gevolgen heeft voor de patiŽnt zelf:- een depressieve stemming, en soms een echte depressie kunnen het gevolg zijn- agressie kan voorkomen, omwille van het feit dat men niet geholpen wordt- sociaal is pijn erg isolerend: omwille van onbegrip,verlies van vrienden en baan- 50% van de chronische pijnpatiŽnten kan niet meer werken, financieel is dit erg belastend, met daarbij het feit dat pijn vaak niet goedkoop is: medicamenteuze en multidisciplinaire aanpak betekenen een flink gat in het budget- dat alles heeft niet alleen invloed op de patiŽnt zelf, maar ook op zijn omgeving.

Invloed op het gezin:


In een normaal gezin gelden volgende regels:- Ieder lid van een familie heeft hetzelfde recht erbij te horen.- Er is een hiŽrarchie waarin elk lid zijn of haar juiste plaats heeft.- Er dient een rechtvaardige balans te zijn van geven en nemen.- Er is een familiegeweten dat maakt dat onrecht wordt gecompenseerd. Vanuit de systeemtherapie kent men:- gezinskluwen: overinvestering van onderlinge relaties, weinig of geen grenzen tussen de generaties en tussen de verschillende rollen, men neemt beslissingen voor de anderen, de posities in de gedragingen zijn weinig gedifferentieerd, ze weigeren conflicten aan te gaan; als pijnpatiŽnt weet men niet wat doen.- overbescherming: neiging om elkaar te beschermen waarbij echter vaak de emotionele kant te weinig betrokken raakt.- rigiditeit: er zijn regels die niet overtreden mogen worden, alles ligt vast; bij veranderingen (overlijden, ziekte, verhuis) kan men symptomen zien ontstaan.- intern oplossen van conflicten: isoleren van het conflict binnen het gezin, en isoleren van het gezin van de buitenwereld.

Zenuwpijn of neuropathie

Een veelvoorkomend maar vaak ook miskend probleem is zenuwpijn of neuropathie. Die kan optreden na een operatie of een ongeval waarbij zenuwen beschadigd geraakt zijn. Aangezien onze hele huid en al onze organen dicht bezenuwd zijn, is het niet zo verwonderlijk dat zenuwen in een dergelijke situatie gemakkelijk geraakt worden. De zenuwen proberen zichzelf te herstellen, maar vaak lukt dit maar gedeeltelijk en blijft de patiŽnt met chronische pijn zitten. Ook voor deze pijn geldt: hoe vroeger behandeld, hoe meer kans op succes. Klassieke medicatie brengt meestal geen aarde aan de dijk. 'Vaak boeken we bij deze mensen betere resultaten met medicijnen die in principe niet als pijnstillers bedoeld zijn, maar die op het zenuwstelsel inspelen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan antidepressiva of geneesmiddelen tegen epilepsie',

Wat is morfine en nevenwerkingen en de gevolgen.

De Morfinepomp

Als alleen morfine als medicatie overblijft, kan men gebruik maken van de morfinepomp. Het grote voordeel van dit systeem bestaat erin dat er een minder hoge dosis dient ingenomen en derhalve de nevenwerkingen minder groot zijn. Vooraleer een dergelijk systeem definitief bij een patiŽnt wordt ingeplant, dienen er voorafgaandelijk een hele reeks tests uitgevoerd te worden om te zien of het systeem wel het bedoeld effect teweegbrengt, het verdragen wordt door de patiŽnt, enz... Het apparaatje is een technisch hoogstandje, waarvan de diverse op de markt bestaande typen nog verder worden ontwikkeld en geperfectioneerd. Het bestaat hoofdzakelijk uit een reservoirtje en een pompje met een computergestuurd doseringssysteem. Na implanting worden de dosissen gestuurd met behulp van een zendertje(zoals de afstandsbediening van een TV) waarvan de basisinstelling(min/max) wordt ingesteld door de behandelende geneesheer en de dosis kan in overleg met de arts eventueel aangepast worden. Uiteraard dient men periodiek te gaan Ďbijtanken' als het reservoirtje leeg is. Dit gebeurt via een eenvoudige behandeling in het hospitaal.

Een ervaring met de morfinepomp

Na de pauze volgde een samenspraak tussen Dr: Morlion en Mireille. Zij stelde, vanuit haar persoonlijke ervaring met haar morfinepomp, de dokter een aantal vragen rond de morfinepomp.Uit dit gesprek vermelden we hier enkele interessante bevindingen:

Communicatie

Een goede en Ďvolledige' inlichting van de dokter naar de patiŽnt toe is van het grootste belang: het vertrouwen van de patiŽnt in het voorgestelde systeem dient te groeien De patiŽnt dient naar de dokter toe eveneens de gelegenheid te krijgen om in alle eerlijk heid en vrijheid te kunnen praten. Deze gesprekken moeten gevoerd worden in een voor de patiŽnt'verstaanbare' taal.

Morfinepomp

Het is reeds bewezen dat de werking op korte tijd veilig is. Maar welke effecten er al dan niet zullen zijn op lange termijn kennen we nog niet. Het implanteren betekend niet altijd dat het afgelopen is met de chronische pijn. Soms vermindert de werking na jaren en moet men toegeven dat ze niet meer voldoende bijdraagt tot de verbetering van de levenskwaliteit legt men de pomp stil. Voor de terugbetaling van de pomp moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er moet een comitť van drie artsen over beslissen waaronder een anesthesist, een neurochirurg of chirurg en een psychiater. Monenteel wordt slechts ťťn type pomp terubetaald. Andere en kleinere pompen dienen zelf betaald. De pomp wordt meestal geplaatst tussen de bekkenkam en het ribbenrooster aan de voorste buikwand. Bij magere mensen is de pomp dikwijls uitwendig voelbaar. Er zijn wel echt gevaren i.v.m. zwangerschap. Daarom is een veilige vorm van anticoncep tie noodzakelijk. Om niet voor onaangename verrassingen te komen staan moet elk ziekenhuis dat morfine pompen plaatst ervoor zorgen dat er een sluitend systeem opgesteld is om op elk moment elke patiŽnt te kunnen helpen om het reservoir van zijn pomp te kunnen bijvullen.

Komt er een alternatief product voor morfine?

Er gaan producten komen die men ook via die pomp zal kunnen geven die mogelijkerwijze met minder nevenwerkingen hetzelfde effect zullen hebben of andere effecten zullen hebben. Laat daarom, als je lichaam het toelaat, de pomp zitten als ze uitgeschakeld wordt. Ze kan dan later terug in werking gezet worden met een ander product.

Morfine is een alkaloÔde of natuurlijk bestanddeel van opium. Het is dus rechtstreeks afkomstig uit de opium. Het werd in 1803 door de Duitse farmacoloog SERTURNER geÔsoleerd uit opium. Het produkt werd genoemd naar de Griekse god van de slaap "Morpheus". Er is 10 kg. opium nodig om 1 kg morfine aan te maken.

Voorkomen

Pure morfine komt voor als een wit, witgeel tot bruin dons, vlokkig poeder. Morfine wordt ook dikwijls aangetroffen als geelbruine tot roodbruine blokken met het getal "999" op. Op dergelijke morfine blokken vinden we ook vaak de afbeelding van een heilige olifant. Morfine komt ook voor als een heldere, kleurloze vloeistof in ampullen of in tabletvorm (dit is dan meestal de medicinale vorm).

Het gebruik

Morfine wordt vooral in de medische sector aangewend als een krachtig pijnstillend middel en als roesmiddel om terminale patiŽnten het sterven zachter te maken. Morfine wordt meestal geÔnjecteerd doch het kan ook oraal of rectaal ingenomen worden (zetpil). Morfine kan ook worden verhit , waarbij de dampen geÔnhaleerd worden (chinezen). Morfine heeft een bittere smaak.

De effecten

Morfine is een krachtig verdovend middel dat een intense lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid ontwikkelt. Er ontwikkelt zich eveneens een tolerantie. De effecten duren 3 tot 6 uur. Bij het gebruik treden volgende effecten op :
- Euforie en gelukzaligheid.
- Verminderd ademhalingsritme en hartslag.
- Slepende spraak.
- Zoete droombeelden.
- Weldadige schemertoestand.
- Grijze verkleuring van de lippen.
- CoŲrdinatiestoornissen.
- Pijnstillende werking.
- Sterk vernauwde pupillen.
- Alle problemen vallen weg.

Daar er zich een lichamelijke afhankelijkheid tegenover de morfine ontwikkelt, treden bij tekort of gebrek aan de drug volgende onthoudingsverschijnselen op :
- angst en onrust;
- lopende neus en tranende ogen;
- zweten en rillen, klam aanvoelende huid, kippevel;
- extreem veel geeuwen;
- niezen;
- hoofdpijn;
- slapeloosheid;
- buikkrampen;
- verhoogde ademhaling en hartslag.
- wijde pupillen.
- diarree

Bij een langdurig gebruik kan men bij de gebruiker volgende verschijnselen zien :
- geelgrauwe verkleuring van de huid;
- verbrokkelde nagels;
- huiduitslag;
- vermagering.

Bij het opnieuw innemen van de drug of bij toediening van een vervangingsmiddel verdwijnen deze nevenverschijnselen. In onze drugscŤne komt morfineverslaving zelden voor. Soms wordt deze verslaving eens vastgesteld bij personen die langdurig werden behandeld met morfine of bij personen die gemakkelijk toegang hebben tot het middel zoals artsen of verplegend personeel. Soms duikt het middel eens op na bijvoorbeeld inbraak in apotheken, ziekenhuizen of bij artsen.
Er zijn verder voor het gebruik in de geneeskunde een reeks zware pijnstillers met morfine-achtige werking ontwikkeld zoals dolantine, palfium, pethidine, depronal, fortal, valtran, burgodin, temgesic enz...

Meer informatie: De Sleutel - Instelling van de Broeders van Liefde

Terug naar boven

Copyright © RUGINFO-EN-PIJN © NIETS VAN DEZE WEBSITE MAG ZONDER TOELATING WORDEN OVERGENOMEN